Laat het regenwater niet verloren gaan

vertraag het, verspreid het, laat het zinken

Regenwaterwinning

Riforest hecht veel waarde aan overlevingskans van de bomen die wij planten. Een belangrijk aspect hiervoor is de beschikbaarheid van water. Veel gebieden in de Rif zijn afhankelijk van regenwater. De hoeveelheid regenwater verschilt per regio, maar gemiddeld valt er circa 300 mm regen per jaar.

De regenval is met de jaren helaas onregelmatig geworden. Het regent soms hard en veel in korte tijd. De verharde aarde kan het water niet meer opnemen, sterker nog; elke hevige regenval zorgt voor nog meer erosie en leidt in sommige gevallen tot overstromingen. Gelukkig biedt dit probleem biedt ook veel kansen.

‘De oplossing zit in het probleem’ is een belangrijk principe binnen de permacultuur wetenschap. In deze context kunnen we zeggen dat het probleem ligt in de incidentele heftige regenval. Hiermee bedoelen wij dat regenwater met veel energie naar het laagste punt gaat, in een heuvel- en bergachtig gebied. De oplossing is binnen de permacultuur veel onderzocht en beschreven en draait en stoelt op drie basisdoelen:

1. Vertragen
2. Verspreiden
3. Laten zinken

Technieken voor Regenwaterwinning

Er bestaan eenvoudig toe te passen technieken. Deze gaan wij in combinatie met de aanleg van voedselbossen in de nabije toekomst intensief toepassen. Het gaat dan om de aanleg van :

Swales
Greppels op dezelfde hoogtelijn die er voor zorgen dat het water zich over de lengte verspreidt en langzaam laat zinken. Er ontstaat op deze manier een ondergrondse wateropslag waar de begroeiing van profiteert gedurende een langere tijd.

Gabions
Een gabion is een constructie, in de regel van staalmanden gevuld met stenen, die ervoor zorgt dat snelstromend water vertraagd wordt en waarbij vruchtbare slib tegen gehouden wordt.

Boomerangs
Boomerangs bestaat zoals het woord al aangeeft uit graafwerk bij het planten van een boom die ervoor zorgt dat er zoveel mogelijk water afgeremd wordt bij de boom.

Regenwaterwinning uitgelegd

Illustratie swales

Regenwaterwinning Bor Borren Riforest

© Illustratie Bor Borren: een multifunctioneel watersysteem.