Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het afgelopen jaar hebben we de kans gehad om mee te doen aan het project Frame, Voice and Report. Dit programma is gericht op het onder de aandacht brengen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainabele Development Goals, bij eu-burgers. Dit project is gefinancierd door de EU.

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door de VN in 2015 aangenomen als een mondiale agenda om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Kijk op sdgnederland.nl voor meer informatie over de sdg’s.

Activiteiten

 • Juni 2019 - Workshop introductie Permacultuur door Bor Borren
 • September 2019 - Bijeenkomst met documentairemaker John D. Liu, Sonne Copijn van Bee Foundation en Latifa Oumlil van Perma Atlas
 • Oktober 2019 - Werkbezoek Rif met mensen uit de Riffijnse diaspora en driedaagse workshop in de Rif over permacultuur gericht op de lokale bevolking
 • Januari 2020 - Werkbezoek Rif met mensen uit de Riffijnse diaspora en workshop in de Rif over permacultuur gericht op de lokale bevolking
 • Mei 2020 - Start Sociale Media Campagne
 • Een geplande slotbijeenkomst heeft nog niet kunnen plaats vinden door de coronacrisis

Doelgroepen
We focussen hierbij op de volgende doelgroepen:

 • Nederlandse burgers met een Riffijnse achtergrond (Riffijnse diaspora)
 • Nederlandse burgers in het algemeen met affiniteit voor ontwikkelingswerk, permacultuur, ecologie
 • Permacultuur specialisten
 • Lokale bewoners in het Rifgebied
Filmmateriaal
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken hebben we, naast het organiseren van bijeenkomsten en trainingen, filmmateriaal geproduceerd. Dit filmmateriaal gaan we inzetten in een (social) mediacampagne. De aanpak hierbij is dat we met de genoemde duurzame ontwikkelingsdoelen als kader, de volgende zaken in beeld willen brengen:
 • de relatie van de Riffijnse diaspora met de geboortegrond en de mogelijkheid/verantwoordelijkheid iets te doen voor het Rifgebergte
 • permacultuur als ontwerpwetenschap om een ecologisch en economisch duurzame leefomgeving te realiseren
 • de leefsituatie van lokale mensen in het Rifgebied