ANBI informatie

Op deze pagina vindt u de informatie die relevant is om te voldoen aan de ANBI voorwaarden.

Naam

Stichting Riforest

RSIN

858058005

Contactgegevens

Stichting Riforest
Leeuweriklaan 28
3704 GR Zeist
info@riforest.nl
tel: 06 2827 9987

Doelstelling

Het ecologische herstellen van gedegradeerde landbouwgronden in het Rifgebergte met en voor lokale bewoners, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door een werkwijze gebaseerd op drie principes vanuit de permacultuur wetenschap: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en het delen van overvloed.

Beleidsplan

In hoofdlijnen is het beleid van Riforest gericht op de volgende activiteiten:

  • Planten van bomen, zowel fruitbomen als ondersteunende bomen
  • Aanleggen van waterbesparende technieken, als druppelirrigatie
  • Graven van waterputten voor drinkwater en irrigatie
  • Aanbrengen van constructies voor het opvangen van regenwater, zoals swales en gabions
  • Voorlichting op het gebied van permacultuur, watermanagement en duurzaamheid

Klikt u hier voor het volledige beleidsplan.

Bestuur

Voorzitter : Aziz Kaouass
Secretaris : Vacature
Penningmeester : Mohammed Arab

Beloningsbeleid

Voor de bestuursleden en overige vrijwilligers geldt dat ze een gepaste vrijwilligersvergoeding kunnen ontvangen.

Jaarverslag

 

Documenten

Beleidsplan