Hartelijk dank!

Dat jouw actie om bomen te laten planten tot veel goeds mag leiden!

Thank you!

May your donation for planting trees lead to many good things.

Boomplantweek 2019 - Riforest Zaden voor voedsel
Voedselbossen in de Rif realiseren samen met Wilde Ganzen