Boomplantseizoen 2022/2023

Zoals jullie intussen misschien al weten, vindt ieder jaar tussen november en maart het boomplantseizoen plaats. Voor Riforest is dit het moment waar wij het hele jaar naar uitkijken. 

Voorheen lag de hele organisatie en uitvoering van de boomplantweken bij Riforest. In 2021 is onze zusterorganisatie Perma-Rif opgericht. Dit is een locals-for-locals initiatief en bestaat uit leden met allen een eigen specialisme. Wat zij gemeen hebben met elkaar, is een passie voor de Rif en het herstellen van de uitgeputte gronden. 

De kracht van Perma-Rif

Perma-Rif heeft sinds haar oprichting niet stilgezeten. Ze hebben hard gewerkt aan meer “awareness” rondom het belang van bomen planten en het herstel van de ecologie. Naast het uitdelen van bomen, zijn ze samenwerkingen aangegaan met overheidsinstellingen en scholen. Ook zijn ze veel in de media geweest (radio, tv, podcasts). Hun aanwezigheid en activiteiten hebben een groot effect in het Rifgebied en dat is heel mooi om te zien. 

Voor de samenwerking met de dorpen uit de Rif weet Perma-Rif verschillende lokale stichtingen aan zich te binden. Op deze manier worden de giften van de bomen in goede banen geleid. 

Hoge voedselprijzen

Dit jaar hebben we voor de 2e keer in samenwerking met Perma-Rif het boomplantseizoen 2022/2023 georganiseerd. De pandemie heeft een grote effect gehad op de gezinnen in de Rif. Eigenlijk heeft het effect gehad op iedereen. In Marokko kampen vele gezinnen met de hoge voedselprijzen. Het NOS journaal heeft hier ook een item aan besteed en bezocht de Rif. Tijdens dit bezoek gingen zij ook in gesprek met een aantal boeren en leden van Perma-Rif. 

Bomen zijn de oplossing

Het planten van bomen doet iedereen goed en dat is waarom wij er volledig van overtuigd zijn, dat dit dé oplossing is. Daarom kijken wij er ook ieder jaar naar uit om de boomplantweken uit te voeren. Het idee dat uitgeputte grond weer tot leven komt bij het planten van een boom. Een plantje groeit uit tot een vruchtdragende boom en voedt mens en dier. 

De cijfers, wat hebben we geplant?

We zijn heel trots en dankbaar dat we dit jaar maar liefst 27.252 fruit- en notenbomen, kruden en struiken hebben uitgedeeld. Hiermee hebben wij ruim 626 boerenfamilies in 33 dorpen, verspreid over de Rif geholpen. Dit is het resultaat van een samenspel en samenwerking van verschillende partijen, mensen (donateurs, vrijwilligers) die allen het goede voor hebben met de mens, dieren en de aarde.
Hieronder vind je een overzicht wat we hebben geplant met de aantallen erachter.

blog boomplantseizoen 2022 wat is er geplant door riforest

Nieuw dit jaar:

Wij werken al jaren samen met onze vertrouwde boomkweker Mohamed. Dit jaar zijn we ook een andere samenwerking aangegaan met een kweker uit de Atlas die dezelfde doelstellingen heeft als Riforest en Perma-Rif. Via deze nieuwe kweker was het mogelijk om bepaalde bomen zoals olijfbomen voor een sterk gereduceerde prijs in te kopen. Hierdoor konden we nóg meer bomen uitdelen aan de gezinnen. 

Onze werkwijze blijft onveranderd

Wij stellen nog altijd dezelfde eisen als de voorgaande jaren. Dit betekent dat de contactpersonen in de dorpen ervoor zorgen dat de bomen terechtkomen bij de juiste mensen. Mensen die de intentie hebben om de bomen te planten en voor ze te zorgen. 

De contactpersonen zijn in veel gevallen verbonden aan lokale verenigingen die zich bezighouden met maatschappelijk activiteiten. De boomplantweken zij verdeeld over grofweg vier maanden. We zijn begonnen in december 2022 en zijn doorgegaan tot eind maart 2023.

Het nieuwe boomplantseizoen

We zijn intussen al gestart met inzamelingsacties voor het aankomend boomplantseizoen. Het zou mooi zijn als we eind dit jaar nóg meer bomen mogen uitdelen. Hiervoor hebben wij wel echt de steun nodig van onze donateurs. In de Rif groeit er alsmaar meer belangstelling voor ons initiatief. Het heeft nu een punt bereikt dat we helaas gezinnen op een wachtlijst moeten plaatsen. Mocht je een bijdrage willen leveren aan ons initiatief: plant dan vooral mee of geef een boom cadeau

Hartelijk dank!
Hiermee is het boomplantseizoen 2022 – 2023 afgesloten. Namens het hele team van Riforest en Perma-Rif, willen wij eenieder bedanken die op zijn of haar manier hieraan heeft bijgedragen.

Blog Boomplantseizoen 2022 - 2023 - Riforest

Een aantal foto’s van het afgelopen boomplantseizoen

Deel deze blog op jouw social meda