Riforest blogs

wat beweegt ons, wat zien we gebeuren

Hieronder vind je een overzicht van onze blogs. In onze blogs schrijven wij over onze activiteiten en je vindt hier ook onze nieuwsbrieven. Lijkt het je leuk om als gastblogger iets voor ons te schrijven, neem dan contact met ons op. Ook als je een leuk onderwerp of idee hebt.

Rifgebied Werkbezoek - Riforest

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de uitvoering van het frame, voice, report project ‘Permacultuur, een kans voor het Rifgebied’. Een project dat er op gericht is de duurzame ontwikkelingsdoelen onder de aandacht te brengen, zie ook (frame, voice, report project ). In de week van 28 oktober hebben we met een groep mensen een werkbezoek gebracht …

John D. Liu - Riforest Bee Foundation Zeist bijeenkomst

Namens de Bee Foundation en Riforest nodigen wij jou uit om een moment van samenzijn te vieren op zondag 29 september 2019. Tijdens deze middag geven we graag het woord aan John D. Liu, die met zijn inspirerende documentaires en zijn activiteiten (o.a. Ecosystem Restoration Camps) de stem van de hoop is. Deze bijeenkomst is het resultaat van een gedeelde …

Voortvarend en groen Rif in 2030, ja dat kan!

Het is voor ons bij Stichting Riforest een groot genoegen mee te mogen doen aan het Europees programma Frame, Voice and Report. Dit programma is gericht op het onder de aandacht brengen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainabele Development Goals, bij eu-burgers. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door de VN in 2015 aangenomen als een mondiale agenda om een eind te maken …

Als ouders is het onze taak om onze kinderen het één en ander bij te brengen. We hopen ze o.a. bewustwording bij te brengen voor mens en natuur. Het deel zijn van een groter geheel. Het bewust maken van onze wortels in de Rif. Waar anders zullen onze kinderen leren over de Rif en wat kunnen zij doorgeven aan hun …

Boomplantweek 2019 - Riforest Zaden voor voedsel

Vanuit Stichting Riforest kijken we uit naar de komende boomplantweek 2019, vanaf 13 januari tot 20 januari in Masaouda. Met de donaties die we tot nu toe hebben ingezameld gaan we ook dit jaar ongeveer 20 families helpen bij het vergroenen van hun land. Van de donaties proberen we zoveel mogelijk verschillende fruitbomen in te kopen. Zoals het er nu …