Permacultuur kennisoverdracht - Train the trainers

Hartelijke acceptatie van permacultuur

De overdracht van permacultuur kennis is een belangrijk speerpunt binnen de doelstellingen van Riforest. We zijn ervan overtuigd dat het toepassen van permacultuur principes en technieken leidt tot ecologisch en economisch herstel van uitgeputte landbouwgronden. Naast de technieken vormen de onderliggende ethische principes het fundament van permacultuur: zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en het delen van overvloed.

Ethische principes die perfect in harmonie zijn met de islamitische principe: de aarde als een ‘amanah’, een ‘toevertrouwing’ waar we als mens een grote verantwoordelijkheid voor hebben. Maar ook met  ‘zakaah’,  in deze context:  het verdelen van een deel van de landbouwoogst onder armen en behoeftigen, als remedie voor egoïsme, als zorg voor de medemens.

Deze harmonie zorgt voor een hartelijke acceptatie van permacultuur. Een andere factor die zorgt voor acceptatie is het feit dat traditionele landbouwsystemen als basis hebben gediend voor de permacultuur wetenschap. Veel mensen uit de Rif die kennis maken met permacultuur hebben een gevoel van herkenning of herinnering. ‘Mijn opa bouwde ook altijd constructies om regenwater op te vangen’, ‘Bij ons familiehuis hadden we altijd een composthoop’ of ‘We vermengden de oude mest van de geiten altijd met stro en gebruikten dat in onze moestuinen’.

Train the trainers

Onze doelstelling met de permacultuur trainingen en workshops is dat er uiteindelijk veel permacultuur specialisten zullen zijn in de Rif, mensen die de kennis zelf ook kunnen overdragen. We doen dit samen met onze lokale zusterorganisatie Perma Rif, zoals de naam aangeeft is permacultuur ook voor Perma Rif leidend.

Onze eerste stap was een online training verzorgd door de ervaren permacultuur specialist Omar Hajji van Marrakesh Organics. Tientallen mensen uit de Rif en uit Nederland hebben kennis gemaakt met permacultuur tijdens een introductiecursus. De opnames van deze cursus zijn hier terug te vinden.

De tweede stap was een praktische training op locatie bij Marrakesh Organics voor een groep van tien mensen uit de Rif. Deze deelnemers hebben uiteraard ook de online training gevolgd. Half oktober hebben de deelnemers een driedaagse training gevolgd die sterk toegespitst was op praktische vaardigheden als composteren, mulchen, regenwaterwinning en de zorg voor bomen.

Teambuilding

Naast de kennisoverdracht heeft deze fysieke training er ook voor gezorgd dat er een hechte groep ontstaan is van mensen die graag met permacultuur verder willen gaan. We hopen uiteraard dat deze groep de trainers van de toekomst zal voortbrengen. Zoals het er nu naar uitziet zal de volgende stap het toepassen zijn van het geleerde binnen het voedselbossenproject. De deelnemers zullen dan aan de slag gaan met het maken van eigen ontwerpen voor de model locaties. Dat zal ook gebeuren onder de begeleiding van Omar Hajji.

Vind jij kennisoverdracht ook belangrijk?

Zoals gezegd is permacultuur kennisoverdracht voor Riforest essentieel. Om verantwoord om te kunnen gaan met onze donaties en de uitgaven voor kennisoverdracht goed te kunnen scheiden van uitgaven voor andere activiteiten hebben we een donatiemogelijkheid voor kennisoverdracht opgenomen op onze site. Help je ook mee?

Deel deze blog op jouw social meda