Een groen en voortvarend Rifgebied in 2030. Ja, dat kunnen we!

Het is voor ons bij Stichting Riforest een groot genoegen mee te mogen doen aan het Europees programma Frame, Voice and Report. Dit programma is gericht op het onder de aandacht brengen van de duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainabele Development Goals, bij eu-burgers.

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door de VN in 2015 aangenomen als een mondiale agenda om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Kijk op sdgnederland.nl voor meer informatie over de sdg’s.

Wilde Ganzen voert het programma samen met 11.11.11 uit België uit voor Nederland en Vlaanderen. Deze pagina toont een overzicht van alle gehonoreerde projecten met een korte samenvatting in het Engels.

Voor Riforest is dit een geweldige kans om de eigen activiteiten die gerelateerd zijn aan de SDG’s onder de aandacht te brengen. Activiteiten die we al uitvoerden voordat de SDG’s opgesteld waren. In dit EU programma krijgen wij ondersteuning in de vorm van trainingen, workshops en financiële middelen om in het komende jaar diverse communicatie activiteiten uit te voeren. De activiteiten die we gaan uitvoeren zijn gerelateerd aan de hoofdthema’s klimaat en migratie. We focussen hierbij op deze specifieke duurzame ontwikkelingsdoelen:
voortvarend voortvarend 

voortvarend  
Vergroten van kennis en betrokkenheid
De communicatie activiteiten zijn er op gericht de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-burgers te vergroten. Binnen het project willen we in beeld brengen hoe de samenwerking tussen verschillende groepen mensen effectief kan zijn in het realiseren van een ecologisch en economisch duurzame leefomgeving. Ecologisch, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een antwoord is op klimaatverandering. Economisch, omdat de migratie vanuit het Rifgebied naar Europa voornamelijk een economische vluchtelingenstroom betreft.

Doelgroepen
We focussen hierbij op de volgende doelgroepen:

  • Nederlandse burgers met een Riffijnse achtergrond (Riffijnse diaspora)
  • Nederlandse burgers in het algemeen met affiniteit voor ontwikkelingswerk
  • Permacultuur specialisten
  • Lokale bewoners in het Rifgebied


Filmmateriaal

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken gaan we, naast het organiseren van bijeenkomsten en trainingen, filmmateriaal produceren. Dit filmmateriaal gaan we inzetten in een (social) mediacampagne. De aanpak hierbij is dat we met de genoemde duurzame ontwikkelingsdoelen als kader, de volgende zaken in beeld willen brengen:

  • de relatie van de Riffijnse diaspora met de geboortegrond en de mogelijkheid/verantwoordelijkheid iets te doen voor het Rifgebergte
  • permacultuur als ontwerpwetenschap om een ecologisch en economisch duurzame leefomgeving te realiseren
  • de leefsituatie van lokale mensen in het Rifgebied
  •  

Een groen en voortvarend Rifgebied in 2030. Ja, dat kunnen we!
Het doel van de bijeenkomsten, trainingen en de mediacampagne is om te laten zien dat het zeer goed mogelijk is om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen. Met dit programma hebben we een geweldige mogelijkheid gekregen om onze missie en visie onder de aandacht te brengen. We streven ernaar zoveel mogelijk mensen te bereiken die hopelijk weer binnen de eigen invloedssfeer een bijdrage gaan leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen, of het nu in het Rifgebied is of ergens anders op aarde.

We zijn ervan overtuigd dat de duurzame ontwikkelingsdoelen gerealiseerd kunnen worden. We streven ernaar mensen te inspireren om ook in hun geboortegrond op kleine schaal te starten met het aanleggen van voedselbossen, uitdelen van bomen en het toepassen van permacultuur. Al die groene uitdijende kernen in het Rifgebied zullen ervoor zorgen dat we in 2030 een groener Rifgebied hebben waar mensen ook een waardig bestaan kunnen hebben.

Bijeenkomst ‘Permacultuur, een kans voor het Rifgebied’
Een van de eerste activiteiten die we organiseren is een bijeenkomst op 10 juni 2019 aanstaande. In deze bijeenkomst staat permacultuur als kans voor het Rifgebied centraal. Bor Borren, een Permacultuur specialist, zal een introductie in de Permacultuur geven. Daarnaast streven we ernaar op een interactieve manier de dialoog op te sturen en hopelijk ook verbindingen te leggen tussen aanwezige doelgroepen. Uiteraard zullen we tijdens deze bijeenkomst ook het project verder toelichten.

Wil jij aan deze bijeenkomst deelnemen? Je bent van harte welkom. Je kan je aanmelden via de link hieronder.

Ik wil me graag aanmelden

Aziz Kaouass – Mei 2019
Op naar een groene en voortvarend Rifgebied

Deel deze blog op jouw social meda