Doneer & vergroen de Rif

Meehelpen

€5 voor een bomenpakket

Jij kunt ook helpen bij het verduurzamen van de Rif door een of meerdere bomen te doneren. We houden de symbolische prijs van €5 per boom aan. In de praktijk hebben we tot nu toe daar steeds een pakket van één of twee fruit- of notenbomen in combinatie met een struik en een kruidenplant mee kunnen verdelen. De bomen kopen we in bij kleine lokale kwekers, hiermee stimuleren we ook dit belangrijke ambacht.

Elke euro heeft veel impact

Een belangrijk principe voor de boomdonaties is dat we het geld een op een om willen zetten in het verdelen van bomen in de Rif. Dit is mogelijk om Riforest een vrijwilligersorganisatie is waardoor we praktisch geen organisatiekosten hebben. Er zijn minimale kosten voor de financiële afhandelingen en het transport van de kwekerijen naar de dorpen.
Met het formulier hieronder kan jij ons helpen dit werk voort te zetten. We hopen natuurlijk dat je ons periodiek wilt ondersteunen, maar een keer of af en toe kan natuurlijk ook. Dat de bomen jou ook veel goeds mogen brengen!

* De periodieke donatie kan je elk moment opzeggen door contact met ons op te nemen.

Duurzaam ondernemen

Ondernemen én zorg voor aarde en mens

Een hedendaagse duurzame ondernemer beseft dat de aarde één is en dat bedrijfsactiviteiten een klimaatimpact kunnen hebben, lokaal en globaal. Voor ondernemen spreekt het bijna voor zich dat mensen moeten reizen, dat er productie plaats vindt, dat er energie gebruikt wordt. Het ideale doel is natuurlijk dat al producten en energie die we gebruiken van duurzame bronnen komt. Maar de transitie gaat helaas niet zo snel, maar dat betekent niet dat je nu niets kunt doen.

Samenwerking op basis van transparantie en vertrouwen

Vanuit Riforest werken we graag met de mens achter de onderneming samen om dat te doen wat in de eigen invloedssfeer ligt. Onze kernactiviteit is het planten van bomen. De functies van de diverse soorten bomen zijn eindeloos en bieden daarom vele kansen om klimaatpositief te ondernemen.Voor de samenwerkingen werken we niet met ingewikkelde rekenmodellen rondom co2 compensaties of intensieve certificeringstrajecten. Wij blijven bij onze overtuiging dat we door het aanleggen van voedselbossen op basis van duurzame principes goed doen voor de aarde en de mens. Onze samenwerking met ondernemers gaat op basis van transparantie en vertrouwen. Riforest is ANBI erkend en naast de jaarverslagen zorgen we binnen de projecten voor een complete verslaglegging.

Voedselbossen

De aanleg van voedselbossen is een praktisch voorbeeld waar we graag met ondernemers projectmatig samenwerken. In de praktijk houdt de aanleg van een voedselbos het volgende in:
■ Ontwerp en aanleg van een voedselbos van cira 1 hectare voor 1 gezin.
■ Aanplant van een combiatie van productieve bomen (ca 1000), ondersteunende bomen (ca 1500), kruiden(ca 3000) en peulvruchten (ca 100kg)
■ Mulchmateriaal en combinatie met dierenmest om de bodem rond de stam te bedekken en het composteren te stimuleren
■ Irrigatie tijdens de eerste twee jaar om het ecosysteem op weg te helpen(bij droge omstandigheden)

Verbindingen

Bij de samenwerking met ondernemers koersen we ook op het leggen van verbinding tussen de gezinnen en dorpen die op deze manier structureel geholpen worden en de mensen achter de ondernemingen. Uiteraard is er alle mogelijkheid om lokaal mee te helpen bij de aanplant van het voedselbos of de gezinnen en het dorp te bezoeken, eventueel gecombineerd met teambuildingactiviteiten of trainingen. Met onze lokale partner Perma-Rif hebben we een degelijke partner die ons helpt bij de vele praktische zaken die erbij komen kijken.

Geintereseerd om een keer hier over door te praten? Neem dan contact op via dit formulier.

Bedrijven