Duurzaam ondernemen

met hoofd, hart en handen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen - Riforest

Ondernemen én zorg voor aarde en mens

Duurzaam ondernemen houdt in dat je beseft dat de aarde één is en dat bedrijfsactiviteiten een klimaatimpact hebben: lokaal en globaal. Bij ondernemen spreekt het bijna voor zich dat mensen moeten reizen, dat er productie plaats vindt en dat er energie gebruikt wordt. Het ideale doel is natuurlijk dat alle producten en energie die we gebruiken van duurzame bronnen komt. Helaas gaat de transitie nog niet zo snel. Dat betekent gelukkig niet dat je nu niets kunt doen. Integendeel! Als ondernemer kun je een steentje bijdragen en impact maken. Dat kun je op verschillende manieren doen en wij denken graag met je mee.

Samenwerking op basis van transparantie en vertrouwen

Vanuit Riforest werken wij graag samen met de “mens achter de onderneming”. Zo kunnen wij kijken wat er in de eigen invloedssfeer ligt.  Onze kernactiviteit is het planten van bomen en dat doen wij op basis van principes uit de permacultuur. De functies van de diverse soorten bomen zijn eindeloos en bieden daarom vele kansen om klimaatpositief te ondernemen. Een interessant project als je als ondernemer iets wilt betekenen voor een groenere aarde.

In het samenwerken met ondernemers verliezen wij het doel niet uit het ogen: wij samen goed doen voor de aarde en de mens. Daarom werken wij niet met  ingewikkelde rekenmodellen rondom co2 compensaties of intensieve certificeringstrajecten. Wij blijven graag bij onze overtuiging dat we door het aanleggen van voedselbossen op basis van duurzame principes, goed doen voor de aarde en de mens.

In onze samenwerking met ondernemers, staan transparantie en vertrouwen voorop. Wij geloven namelijk in duurzame relaties. Stichting Riforest is ANBI erkend en naast de jaarverslagen zorgen we binnen de projecten voor een complete verslaglegging.

Duurzaam ondernemen = Voedselbossen aanleggen

Wat kunnen we samen bereiken? Het aanleggen van voedselbossen is een praktisch voorbeeld. De aanleg van een voedselbos houdt het volgende in:

■ Ontwerp en aanleg van een voedselbos van circa 1 hectare voor één gezin.
■ Aanplant van een combinatie van productieve bomen (ca. 1000), ondersteunende bomen (ca. 1500), kruiden (ca. 3000) en peulvruchten (ca. 100 kg).
■ Mulch materiaal (organische bodembedekkers) en combinatie met dierenmest om de bodem rond de stam te bedekken en het composteren te stimuleren.
■ Irrigatie tijdens de eerste twee jaar om het ecosysteem op weg te helpen (bij droge omstandigheden).

 

 

Verbindingen

Bij de samenwerking met ondernemers koersen we ook op het leggen van verbinding tussen de gezinnen en dorpen die op deze manier structureel geholpen worden. Als beide partijen elkaar ontmoeten, vind er een mooie wisselwerking plaats.

Uiteraard is er alle mogelijkheid om lokaal mee te helpen bij de aanplant van het voedselbos in het Rif gebied in Noord-Marokko.

Ook is het mogelijk om de gezinnen en het dorp te bezoeken. Dit kan gecombineerd worden met trainingen en/of teambuilding activiteiten. Wij denken graag met je mee en samen met onze lokale partner Perma-Rif geven wij invulling aan de wensen die er zijn.

Contact

Geïnteresseerd om een keer hier over door te praten? Neem dan contact op via dit formulier:

Bedrijven