Onze projecten

Wil jij ons steunen? Alle hulp is welkom

Wil jij ons helpen de Rif verder te vergroenen?

Steun één van onze projecten

Onze missie is duidelijk: we willen het Rifgebied in Noord-Marokko ecologisch en economisch herstellen. Dit doen wij door het planten van bomen en het aanleggen van voedselbossen.

Onze kernactiviteit is het planten van bomen. Dat houdt in dat wij arme boerenfamilies in de Rif voorzien van fruit en/of notenbomen, struiken en kruiden. Het idee is simpel en effectief.

Naast het planten van bomen, hebben wij ook projecten die zich richten op watermanagement, educatie (training permacultuur, composteren etc.) en de aanleg van voedselbossen. 

Onze projecten

Om onze plannen te verwezenlijken hebben wij jouw hulp nodig! Hieronder lees je meer over onze projecten. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

Project: Boomplantweken

Wij zamelen doorlopend in om de boomplantweken mogelijk te maken. Deze inzamelingsactie is erop gericht dat we bomen, struiken en kruiden kunnen inkopen.
 
Deze worden vervolgens uitgedeeld aan arme boerenfamilies die geen middelen hebben. Alles dat geplant wordt is eetbaar. Dit maakt het mogelijk voor de gezinnen om henzelf te voorzien van voeding. Ook is het mogelijk om bij overschotten de overvloed te delen met anderen of te verkopen. Dit draagt weer bij aan hun financiële zelfredzaamheid.
 
Voor €5,- doneer je een boompakket aan een boerengezin. Zij ontvangen een pakket bestaande uit een fruit- of notenboom, een struik en een kruid. We doen dit, omdat we biodiversiteit belangrijk vinden. De combinatie hiervan versterken elkaar en maakt het kansrijk. Het is ook mogelijk om iemand een boomdonatie cadeau te doen.

Demonstratielocaties voedselbossen

Een ander project is het aanleggen van 5 demonstratie voedselbossen op vier verschillende plekken in de Rif.

Met dit project hebben we als doel 50 gezinnen te helpen zelfvoorzienend te worden. Het tweede doel is droog en kaal land te vergroenen en inspirerende voedselbossen te creëren. Deze worden gebruikt als voorbeeld voor andere boeren in de omgeving. Hiermee zien zij zelf wat er allemaal mogelijk is en zal het hen inspireren om hiermee aan de slag te gaan. 
 
De voedselbossen worden ontworpen op basis van permacultuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het klimaat, de bodem en andere belangrijke factoren.
Het ideale langetermijndoel is dat deze voedselbossen de standaard landbouwmethode worden in het gebied.
 
De aanleg van de voedselbossen wordt via onze lokale partner Perma-Rif gecoördineerd en samen met boerenfamilies, die niet zelf de middelen hebben voor een voedselbos.
 
Mocht je dit project willen steunen, dan komt jouw donatie ten goede aan het realiseren van deze voedselbossen. Tevens draag je bij aan de zelfvoorziening van vijftig gezinnen in de Rif.
 

Project: Educatie Permacultuur

Wij zijn ervan overtuigd dat permacultuur een enorme kans is voor de Rif. Daarom hebben wij In juni 2023 een online cursus Introductie Permacultuur georganiseerd in het Engels en in het Marokkaans-Arabisch (Darija). Deze werd verzorgd door Omar Hajji van Marrakesh Organics. Omar is een expert op het gebied van permacultuur.

Intussen is de cursus afgerond. In de Rif zijn momenteel geen permacultuur experts te vinden die de kennis kunnen overdragen. Om die reden is onze volgende stap helder, namelijk het organiseren van een Train-de-Trainer opleiding.

Het idee is dat een aantal geinteresseerden opgeleid gaan worden tot een trainer in permacultuur. Dit zal plaatsvinden op de olijvengaard van Omar in Marrakesh, Marokko.

Wij kunnen samen veel meer bereiken als de kennis over permacultuur voor meerdere mensen toegankelijk is. Hierbij speelt taal ook nog een rol. Er is weinig tot geen informatie over permacultuur in het Riffijns (tarifit).

Mocht je dit project willen steunen, dan komt jouw donatie ten goede aan het opleiden van Riffijnse boeren en het verspreiden van nuttige kennis aan anderen.