Onze projecten

Wil jij ons steunen? Alle hulp is welkom

Steun onze projecten!

Help ons het Rifgebied te vergroenen....

Onze missie is duidelijk: we willen het Rifgebied in Noord-Marokko ecologisch en economisch herstellen. Dit doen wij door middel van verschillende projecten: het planten van bomen en het aanleggen van voedselbossen.

Onze kernactiviteit is het planten van bomen. Dat houdt in dat wij arme boerenfamilies in de Rif voorzien van fruit en/of notenbomen, struiken en kruiden. Het idee is simpel en effectief.

Naast het planten van bomen, hebben wij ook projecten die zich richten op watermanagement, educatie (training permacultuur, composteren etc.) en de aanleg van voedselbossen. 

projecten boomplantweken
Onze projecten - Riforest

Onze projecten

Om onze plannen te verwezenlijken hebben wij jouw hulp nodig! Hieronder lees je meer over onze projecten. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

Project: Boomplantweken

Wij zamelen doorlopend in om de boomplantweken mogelijk te maken. Deze inzamelingsactie is erop gericht dat we bomen, struiken en kruiden kunnen inkopen.
 
Deze worden vervolgens uitgedeeld aan arme boerenfamilies die geen middelen hebben. Alles dat geplant wordt is eetbaar. Dit maakt het mogelijk voor de gezinnen om henzelf te voorzien van voeding. Ook is het mogelijk om bij overschotten de overvloed te delen met anderen of te verkopen. Dit draagt weer bij aan hun financiële zelfredzaamheid.
 
Voor €5,- doneer je een boompakket aan een boerengezin. Zij ontvangen een pakket bestaande uit een fruit- of notenboom, een struik en een kruid. We doen dit, omdat we biodiversiteit belangrijk vinden. De combinatie hiervan versterken elkaar en maakt het kansrijk. Het is ook mogelijk om iemand een boomdonatie cadeau te doen.

Project: 5 Voedselbossen in de Rif

Een ander project is het aanleggen van 5 demonstratie voedselbossen op vier verschillende plekken in de Rif. Een bijzonder project waarin voedselproductie, educatie en bevordering van de lokale economie samenkomen.

Wij krijgen hulp van Wilde Ganzen bij het realiseren van dit project. Wij dienen zelf eerst 2/3 van het totale budget te werven. Wilde Ganzen zal dan het 1/3 deel aanvullen. De voedselbossen worden ontworpen op basis van permacultuur. Het project wordt samen uitgevoerd met onze partner Perma-Rif.
 
Mocht je dit project willen steunen, dan komt jouw donatie ten goede aan het realiseren van deze voedselbossen. Je draagt bij aan de zelfvoorziening van vijftig gezinnen in de Rif. Je ontdekt meer informatie op onze speciale projectpagina.

Project: Educatie & Kennisoverdracht

Wij zijn ervan overtuigd dat permacultuur een enorme kans is voor de Rif. Samen bereiken wij meer als de kennis over dit onderwerp voor meerdere mensen toegankelijk is.

In de Rif zijn momenteel geen permacultuur experts te vinden die de kennis kunnen overdragen. Om die reden is onze volgende stap helder, namelijk het organiseren van een Train-de-Trainer opleiding. Een select groepje zal opgeleid worden tot permacultuur trainer bij Omar Hajji van Marrakesh Organics.

Zij gaan na afloop van de training aan de slag met het helpen van andere boerenfamilies principes uit de permacultuur toe te passen. Een mooie bijkomstigheid is dat zij dit in de eigen lokale taal (het Riffijns) kunnen doen.