Voedselbossen in de Rif

5 nieuwe voedselbossen in 4 provincies!

Voedselbossen in de Rif, samen met Stichting Wilde Ganzen

Voedselbossen in de Rif realiseren samen met Wilde Ganzen

Voedselbossen? Ja! Het gebrek aan voedselproductie in combinatie met de schaarste aan water heeft geleid tot massale emigratie naar voornamelijk Europa en grote
steden zoals Nador, Al Hoceima, Taza, Fes en Oujda. Het resultaat is dat veel van de landelijke dorpen worden verlaten vanwege het gebrek aan toekomstperspectieven. Kortom, er zijn twee onderling gerelateerde problemen, landbouw- en sociaal-economische degradatie. Met dit project willen wij oplossingen bieden voor deze problemen.

Dromen van een groene Rif
Wij  dromen van een groene Rif. Bergen die weer groen kleuren met herstelde flora en een rijke fauna. Om die reden planten wij ieder jaar bomen, struiken en kruiden. Als volgende stap willen wij graag vijf verschillende voedselbossen realiseren in vier verschillende provincies in de Rif. Wij zijn blij met de toezegging van Stichting Wilde Ganzen om ons te helpen bij de realisatie. Dit project gaat op verschillende manieren bijdragen aan het herstel van de Rif.

Het doel van de voedselbossen??

We hebben als doel boerenfamilies te helpen zelfvoorzienend te worden, droog en kaal land te vergroenen en inspirerende voedselbossen te creëren als voorbeeld voor andere boeren in de omgeving. Het ideale langetermijndoel is dat voedselbossen de standaard landbouwmethode worden in het gebied.”

Het project omvat:

Modellocaties
Het project heeft als doel vijf voedselbossen te creëren die zo goed mogelijk over vier provincies verspreid zijn. Deze zullen functioneren als modellocaties waarbij de focus bij de aanplant zal liggen op kennisoverdracht over permacultuur en voedselbossen.
 
Samenwerken met lokale boeren
De voedselbossen zullen worden gebouwd samen met boerenfamilies die niet zelf de middelen hebben om een voedselbos te bouwen. De boeren stemmen in om hun locatie beschikbaar te stellen voor bezoeken (ecotoerisme), workshops en trainingen. Dit biedt weer nieuwe kansen en mogelijkheden voor de families.


Kennisoverdracht
We willen ten minste 10 personen per voedselbos betrekken bij de kennisoverdracht. In totaal willen we, naast de boerenfamilies, ongeveer 100 betrokken boeren opleiden, met als doel dat ze kunnen optreden als ambassadeurs voor deze vorm van landbouw.

Trainingen:

 • Het belang van een gezonde bodem
 • Ecosystemen
 • Het belang van biodiversiteit

Workshops

 • Composteren
 • Het ontwerpen van voedselbossen
 • Regenwaterwinning

Planning realisatie voedselbossen

Maart 2023 – april 2024: fondswerving en het treffen van de nodige voorbereidingen voor dit project. Momenteel is fondswerving in volle gang.

april 2024 – december 2024: uitvoering van het project. Wij hopen de voedselbossen tegen december 2024 te hebben gerealiseerd. 

In onze infographic kun je alles lezen over de fases van het project met de daarbij behorende activiteiten.

Financiering: help je mee?

De samenwerking met de Wilde Ganzen is zo georganiseerd dat zij 1/3e van de totaal benodigde som gaan aanvullen. Wij moeten hiervoor dus eerst zelf 2/3e van het bedrag via fondsen- en donatiewerving bij elkaar krijgen. Wil jij ons hierbij helpen en dit project te steunen? Je draagt dan bij aan het klimaat, de economie en educatie. Iedere bijdrage: klein of groot, is van harte welkom!

Ja ik wil doneren voor dit project!


Projectactiviteiten voedselbossen

 • Selectie modellocaties
 • On-site training
 • Aankoop van bomen, struiken en planten
 • Aankoop van materialen voor de workshop
 • Aanleg van de voedselbossen
 • Produceren van videomateriaal
 • Opzetten van onderzoek- en volgsysteem

De nood is hoog vanwege

 • Verwoestijning
 • Gebrek aan water
 • Minder voedselproductie
 • Vertrek uit de Rif naar steden en Europa (leegloop)

Interessante links

Deel deze info via social media